Opening QLT en het Coronavirus

Op 17 maart besliste de regering dat de maatregelen tegen het Corona-virus nog tot minstens 5 april 2020 van kracht zijn. Op die dag hadden we onze opening en ons openingstornooi gepland. We moeten dit nu voor onbepaalde tijd uitstellen tot er meer duidelijkheid is.

Zodra er een nieuwe datum vastgelegd is, zullen we de spelers die zich inschreven voor ons tornooi op de hoogte brengen met de vraag of zij op die dag vrij zijn. Is dit niet het geval, dan storten wij uiteraard de reeds betaalde borg terug.

Er is ons door verschillende mensen gevraagd of het mogelijk is om de zaal te openen voor persoonlijke één-op-één trainingen nadat in de pers verscheen dat topsporters mochten blijven trainen. We hebben dit nagevraagd bij Sport Vlaanderen en kregen de melding dat dit enkel gold voor drie spelers: Cédric Nuytinck, Lisa Lung en Laurens Devos. Behalve voor deze Olympiërs kunnen we dus helaas niet ingaan op de vraag om QLT beperkt te openen.