Reglement

Huisreglement QLT zalen

Aangezien de zalen nog niet toegankelijk zijn voor het publiek, vragen we nog even geduld wat betreft het huisreglement. Dat volgt van zodra de verbouwingswerken achter de rug zijn.

Gegevensbescherming (privacy policy)

Wanneer u deze web site bezoekt, dan kan u er op rekenen dat wij alles in het werk stellen om uw privacy te garanderen. Sta ons toe even de types van informatie op te lijsten die verzameld en opgeslagen worden bij een bezoek aan onze web site.

Log Files

Deze site wordt gehost door Combell, gebruikt Drupal als Content Management System (CMS) en Google Analytics als analysetool. Deze hosting provider, dit CMS, en Google volgen standaard procedures wat betreft log files. BV QLT houdt zelf geen andere log files bij dan de log files die onderhouden worden door Combell, de Drupal instantie en Google Analytics.

Het verzamelen van deze informatie wordt:

  • enerzijds gebruikt voor de administratie van de site (bij voorbeeld: welke adressen geven een "404 - Pagina niet gevonden" foutboodschap),
  • anderzijds voor:
    • Analyse van demografische gegevens (we verwachten vooral bezoekers uit Vlaanderen en Nederland),
    • Surfgedrag (waar zijn onze bezoekers in het algemeen vooral naar op zoek) en
    • Trends (welke pagina's doen het goed, welke doen het minder goed).

De informatie die via de web site verzameld wordt, kan bestaan uit IP adressen, het type van browser, de Internet Service Provider (ISP), tijdstippen, pagina's vanwaar deze site gevonden werd, of die vanuit deze site bezocht worden, en eventueel ook informatie van klikactiviteit. Geen van deze elementen is gelinkt naar informatie over de identiteit van een bezoeker. Persoonlijke gegevens kunnen hierdoor niet achterhaald worden.

Cookies

Net zoals elke andere web site, maakt deze web site gebruik van Cookies.

We onderscheiden enerzijds de cookies die eigen zijn aan het CMS Drupal, anderzijds cookies die eigen zijn aan Google Analytics.

  • De cookies eigen aan het CMS worden, voor zover Drupal dit technisch toelaat, gebruikt om informatie op te slaan van de voorkeuren van de bezoeker. De bedoeling van het ophalen van deze gegevens is de optimalisatie van de "user experience" bij het bezoek van deze web site. Bij voorbeeld: navigatie op een smart phone wordt anders gepresenteerd dan navigatie op een desktop computer.
  • Voor meer informatie over de cookies die opgeslagen worden door Google Analytics, verwijzen we naar de pagina Hoe Google Cookies Gebruikt. Merk op dat we geen beroep doen op Google AdSense, en dat we dus geen Google reclame aanbieden op onze web site.

BVBA QLT heeft geen toegang en ook geen controle wat betreft de cookies die door derde partijen zoals Google worden gebruikt.

Merk op dat de meeste browsers toelaten om het gebruik van cookies uit te schakelen. Dit is de meest efficiënte manier om cookies te vermijden, mochten cookies een probleem voor u vormen.

Minderjarigen

Wij zijn ons ervan bewust dat ook minderjarigen onze web site bezoeken. Daarom vinden we het belangrijk onze site ook voor deze jonge bezoekers veilig en geschikt te houden. We moedigen ouders en voogden aan om de minderjarigen waar ze voor verantwoordelijk zijn te begeleiden bij hun gebruik van het internet. Dit kan door er zelf aan deel te nemen, het gebruik van het internet te observeren, goede afspraken te maken en een leidraad aan te bieden.

BVBA QLT verbindt zich ertoe om nooit opzettelijk via deze site informatie van welke aard ook te verzamelen waardoor minderjarigen persoonlijk identificeerbaar gemaakt worden. Als u merkt dat uw kind dergelijke informatie deelde op onze web site, dan raden wij u met aandrang aan ons te contacteren; wij zullen ons best doen om deze informatie prompt van onze web site te verwijderen.

Geldigheid

Deze privacy policy heeft betrekking op onze online activiteiten, en is geldig voor iedereen met betreking tot de informatie die gedeeld en/of verzameld werd middels een bezoek aan onze web site, alsook via een aantal social media diensten. Deze privacy policy is niet van toepassing op informatie die offline verkregen werd, noch via andere kanalen dan de web site zoals Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, en Google.

Resultaten van tafeltennismatchen, foto's van activiteiten in de zalen van QLT, verslaggeving van matchen zijn goede voorbeelden van informatie die offline verzameld werd. Mocht u vinden dat uw privacy geschonden is door een tekst, een foto, of eender welke informatie die offline verkregen werd, gelieve ons dat dan te melden. Als blijkt dat het inderdaad gaat om een gebrek aan respect voor uw privacy, dan zullen deze informatie zo gauw mogelijk verwijderen.

Merk op dat we bij bepaalde events een formulier laten ondertekenen dat ons het recht geeft om foto's die genomen worden tijdens het event te publiceren. U kunt ook niet van ons verwachten dat we verslaggeving over resultaten zullen censureren of vervalsen. BVBA QLT streeft ernaar strikt binnen het wettelijk kader te werken.