Reglement

Huisreglement QLT zalen

Het gebouw en de zalen van QLT behoren niet tot de openbare ruimte. Wie het gebouw of een zaal betreedt, gaat impliciet akkoord met het huisreglement.

Artikel 1: Respect voor elkaar en het materiaal.

Wij verwachten dat de volgende regels in acht genomen worden:
 • De sportvloer enkel betreden met sportschoenen met non-marking zolen.
 • Sportiviteit aan en naast de tafel voor, tijdens en na elke match.
 • Geen andere spelers ongewenst storen; de zaal is niet van jou alleen.
 • Niet op andermans speelveld lopen indien er geen reden toe is.
 • Geen paletjes smijten of kloppen op de hekjes of tafels.
 • Niet roken in de zaal.
 • De zaal proper achterlaten: als je morst, ruim dan zelf op; werp alle lege flesjes of verpakkingen weg en vergeet je eigen spullen niet.

Artikel 2: Binnentreden van de zaal.

Er is automatische toegangscontrole om de zaal binnen te gaan:
 • Wie voor de eerste keer de zaal wil betreden, vraagt daarvoor eerst om uitleg in de cafetaria. Daar kan je een toegangsticket, beurtenkaart of abonnement aankopen.
 • Indien verlenging van een abonnement of oplading van een beurtenkaart nodig is, doe dit dan bij voorkeur aan de kiosk. Als je hierbij hulp nodig hebt, kan je hiervoor in de cafetaria of bij een medespeler terecht.
 • De zaal binnenkomen doe je 1 per 1 met je toegangskaart of abonnement. Ga niet met 2 personen tegelijkertijd langs de poortjes, zelfs al heb je een jaarabonnement.
 • Belangrijk: er is camerabeveiliging, dus wie deze regels overtreedt, kan een boete krijgen of bij extreem gedrag zelfs de toegang tot de zaal geweigerd worden.

Artikel 3: Eten en drinken

Eigen drinken of eten meebrengen in de zaal is niet toegelaten.
 • Er is een cafetaria naast de zaal.
 • Er is een automaat aanwezig in de zaal.
 • Er is een drinkfontein waar gratis water voorzien is.

Artikel 4: Wees niet egoïstisch.

Zorg dat iedereen speelkansen krijgt:
 • Al is iemand nog niet zo goed als jou, ooit was je zelf een beginner en leerde je ook het meest bij van betere spelers.
 • Sommige spelers zijn verlegen en durven niet te vragen of je tegen hen wil spelen. Heb je tijd over, vraag dan aan spelers die aan de kant zitten en weinig of nog niet hebben gespeeld of ze interesse hebben. Wie weet is of wordt zo'n speler een groot talent dat pas aan de oppervlakte komt door te spelen.
 • Als het druk is en je al lang een tafel bezet houdt, terwijl anderen op zoek zijn naar een tafel, sta dan even je tafel af of stel eventueel voor een dubbelmatch te spelen.

Artikel 5: Tornooien:

Er zullen regelmatig tornooien georganiseerd worden, waarvoor aparte regels gelden:
 • De regels in artikel 1 en 3 van het huisreglement blijven onverminderd geldig.
  Artikels 2 en 4 zijn niet van toepassing; raadpleeg de regels van het tornooi voor wat betreft de toegang tot de zaal.
 • De regels kunnen verschillen van tornooi tot tornooi (bijvoorbeeld met voorgift of niet), maar zullen steeds bij inschrijving voor het tornooi uitgelegd worden. Respecteer steeds de regels van het tornooi waar je aan deelneemt.
 • Wees steeds tijdig aanwezig voor een tornooi. Meer bepaald: een halfuur voor aanvang.
 • Indien je je inschreef, maar er komt iets tussen waardoor je niet kunt deelnemen, laat dit dan tijdig weten. Meer bepaald: 24 uur voor aanvang.
  Afwijkingen van deze regels worden enkel aanvaard indien bewijs kan geleverd worden dat er een geldige reden was.
  Wie inschreef en niet of te laat en zonder geldige reden afzegt, is sowieso het inschrijvingsbedrag verschuldigd.
 • Verlaat de zaal pas als je zeker bent dat je niet meer moet scheidsen. Informeer desnoods kort even bij de hoofdscheidsrechter, want niet scheidsen kan een kleine boete opleveren.
 • Draag bij voorkeur geen witte kledij. Er kan gevraagd worden van kledij te veranderen mocht de kleur van de kledij verhinderen dat de tegenstrever de bal goed kan zien.
 • Door deelname geeft men de toelating aan QLT BV om in het kader van het tornooi afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de onderneming.
  De deelnemer heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken.

 

Gebruik van de website en gegevensbescherming (privacy policy)

Wanneer u deze web site bezoekt, dan kan u er op rekenen dat wij alles in het werk stellen om uw privacy te garanderen. Sta ons toe even de types van informatie op te lijsten die verzameld en opgeslagen worden bij een bezoek aan onze web site.

Log Files

Deze site wordt gehost door Combell, gebruikt Drupal als Content Management System (CMS) en Google Analytics als analysetool. Deze hosting provider, dit CMS, en Google volgen standaard procedures wat betreft log files. BV QLT houdt zelf geen andere log files bij dan de log files die onderhouden worden door Combell, de Drupal instantie en Google Analytics.

Het verzamelen van deze informatie wordt:

 • enerzijds gebruikt voor de administratie van de site (bij voorbeeld: welke adressen geven een "404 - Pagina niet gevonden" foutboodschap),
 • anderzijds voor:
  • Analyse van demografische gegevens (we verwachten vooral bezoekers uit Vlaanderen en Nederland),
  • Surfgedrag (waar zijn onze bezoekers in het algemeen vooral naar op zoek) en
  • Trends (welke pagina's doen het goed, welke doen het minder goed).

De informatie die via de web site verzameld wordt, kan bestaan uit IP adressen, het type van browser, de Internet Service Provider (ISP), tijdstippen, pagina's vanwaar deze site gevonden werd, of die vanuit deze site bezocht worden, en eventueel ook informatie van klikactiviteit. Geen van deze elementen is gelinkt naar informatie over de identiteit van een bezoeker. Persoonlijke gegevens kunnen hierdoor niet achterhaald worden.

Cookies

Net zoals elke andere web site, maakt deze web site gebruik van Cookies.

We onderscheiden enerzijds de cookies die eigen zijn aan het CMS Drupal, anderzijds cookies die eigen zijn aan Google Analytics.

 • De cookies eigen aan het CMS worden, voor zover Drupal dit technisch toelaat, gebruikt om informatie op te slaan van de voorkeuren van de bezoeker. De bedoeling van het ophalen van deze gegevens is de optimalisatie van de "user experience" bij het bezoek van deze web site. Bij voorbeeld: navigatie op een smart phone wordt anders gepresenteerd dan navigatie op een desktop computer.
 • Voor meer informatie over de cookies die opgeslagen worden door Google Analytics, verwijzen we naar de pagina Hoe Google Cookies Gebruikt. Merk op dat we geen beroep doen op Google AdSense, en dat we dus geen Google reclame aanbieden op onze web site.

BVBA QLT heeft geen toegang en ook geen controle wat betreft de cookies die door derde partijen zoals Google worden gebruikt.

Merk op dat de meeste browsers toelaten om het gebruik van cookies uit te schakelen. Dit is de meest efficiënte manier om cookies te vermijden, mochten cookies een probleem voor u vormen.

Minderjarigen

Wij zijn ons ervan bewust dat ook minderjarigen onze web site bezoeken. Daarom vinden we het belangrijk onze site ook voor deze jonge bezoekers veilig en geschikt te houden. We moedigen ouders en voogden aan om de minderjarigen waar ze voor verantwoordelijk zijn te begeleiden bij hun gebruik van het internet. Dit kan door er zelf aan deel te nemen, het gebruik van het internet te observeren, goede afspraken te maken en een leidraad aan te bieden.

BVBA QLT verbindt zich ertoe om nooit opzettelijk via deze site informatie van welke aard ook te verzamelen waardoor minderjarigen persoonlijk identificeerbaar gemaakt worden. Als u merkt dat uw kind dergelijke informatie deelde op onze web site, dan raden wij u met aandrang aan ons te contacteren; wij zullen ons best doen om deze informatie prompt van onze web site te verwijderen.

Geldigheid

Deze privacy policy heeft betrekking op onze online activiteiten, en is geldig voor iedereen met betreking tot de informatie die gedeeld en/of verzameld werd middels een bezoek aan onze web site, alsook via een aantal social media diensten. Deze privacy policy is niet van toepassing op informatie die offline verkregen werd, noch via andere kanalen dan de web site zoals Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, en Google.

Resultaten van tafeltennismatchen, foto's van activiteiten in de zalen van QLT, verslaggeving van matchen zijn goede voorbeelden van informatie die offline verzameld werd. Mocht u vinden dat uw privacy geschonden is door een tekst, een foto, of eender welke informatie die offline verkregen werd, gelieve ons dat dan te melden. Als blijkt dat het inderdaad gaat om een gebrek aan respect voor uw privacy, dan zullen deze informatie zo gauw mogelijk verwijderen.

Merk op dat we bij bepaalde events een formulier laten ondertekenen dat ons het recht geeft om foto's die genomen worden tijdens het event te publiceren. U kunt ook niet van ons verwachten dat we verslaggeving over resultaten zullen censureren of vervalsen. BVBA QLT streeft ernaar strikt binnen het wettelijk kader te werken.