QLT activiteiten in augustus

Het voor augustus geplande ploegentornooi kon helaas niet doorgaan. We stuurden een voorstel naar de VTTL met de vraag of er interesse was om tornooien te organiseren die meetelden voor de kaart, maar jammer genoeg was dit volgens de Oost-Vlaamse organisator van VTTL tornooien niet mogelijk.
We gooien het dus over een andere boeg met een aantal nieuwe QLT initiatieven. Die hebben natuurlijk enkel kans op slagen als er voldoende interesse is. Door de Coronamaatregelen is het ook belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt, en dat iedereen zich aan die afspraken houdt.

Tornooien op weekdagen

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zullen we tornooien organiseren per klassement (zonder voorgift). Afhankelijk van het aantal spelers, voorzien we formules met 8, 12, 16 of 24 spelers. Deze tornooien starten om 20:00, maar aanwezigheid is verplicht vanaf 19:30. Wie niet op tijd is, wordt uit respect voor de andere spelers vervangen door een reservespeler.

 • Maandag 10, 17 en 24 augustus zijn voorzien voor NG tot E4; gelijkwaardige recreanten zijn ook toegelaten.
 • Dinsdag 11, 18 en 25 augustus zijn voorzien voor E2 tot D4 of gelijkwaardige recreanten; het podium van de maandag is ook toegelaten, mits inschrijving direct na het behalen van de top 3.
 • Woensdag 12, 19 en 26 augustus zijn voorzien voor D2 tot C2; het podium van de dinsdag is ook toegelaten, mits inschrijving direct na het behalen van de top 3.
 • Donderdag 13, 20 en 27 augustus zijn voorzien voor C0 tot B0; het podium van de woensdag is ook toegelaten, mits inschrijving direct na het behalen van de top 3.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 7 euro voor één tornooi, 12 euro voor wie vooraf voor twee tornooien inschrijft, en 15 euro voor wie vooraf voor drie tornooien inschrijft.
Er zijn prijzen te winnen bij elk tornooi, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Daarnaast wordt er ook een ranking gemaakt over de drie tornooien van eenzelfde klassement heen om de eindwinnaar te bepalen.

Trainingen op vrijdag

Op vrijdag 14, 21 en 28 augustus voorzien we twee sessies van vrije trainingen die zullen doorgaan vanaf er interesse is van minstens 6 spelers.
De sessie van 18:00 tot 20:00 is voorbehouden voor spelers zonder klassement tot spelers met klassement D0; de sessie van 20:00 tot 22:00 is voorbehouden voor spelers met klassement C6 tot B0.
Vooraf reserveren is noodzakelijk; de prijs voor een sessie is 5 euro.

Tornooien op zaterdag

Elke zaterdag zullen we een tornooi met voorgift organiseren dat start om 10:30 ’s morgens. Spelers die niet aanwezig zijn om 10:00 riskeren vervangen te worden door een reservespeler.
Dit tornooi gaat door als er tegen de vrijdagmiddag voorafgaand aan het tornooi 16 inschrijvingen zijn. Bij grotere interesse leggen we een reservelijst aan, en voorzien we formules met 24 of 32 spelers. In elk van deze formules beginnen we met een reeks poules, gevolgd door een reeks knock-outs waarbij voor iedere plaats gespeeld wordt.
We voorzien een tornooi op 15, 22 en 29 augustus. De inschrijving bedraagt 7 euro voor één tornooi, 12 euro voor twee tornooien, en 15 euro voor wie meteen voor de drie tornooien inschrijft. Er zijn prijzen te winnen bij elk tornooi. Als alle tornooien kunnen doorgaan, zal er ook een prijs zijn voor wie het best presteert over de drie tornooien samen.

Ploegencompetitie op zondag

We organiseren een minicompetitie voor ploegen, gespreid over twee opeenvolgende zondagen. Deze competitie gaat door van zodra er 8 teams zijn ingeschreven. We voorzien ook een formule voor het geval we aan 12 of 16 inschrijvingen geraken.
Elk team verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op 16 en 23 augustus. De eerste zondag delen we de ploegen onder in poules, waarbij een poulematch gewonnen wordt van zodra een team vijf duels wint van zijn tegenstander. Op de tweede zondag wordt gespeeld voor de eindpositie van elke ploeg en voor de prijzen.
De wedstrijden beginnen om 10:30 uur; aanwezigheid van de volledige ploeg is vereist om 10:00. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro per ploeg van drie spelers.

Belangrijk

Om discussies te vermijden, herhalen we de volgende regels:

 • Spelers moeten bij elk tornooi een half uur voor aanvang aanwezig zijn, zo niet dan worden ze van de tabellen geschrapt. Er kan een uitzondering gemaakt worden als er tijdig gewaarschuwd wordt, maar eenmaal er een reservespeler is opgeroepen, is de schrapping definitief.
 • Een speler mag zich niet op eigen initiatief door een andere speler laten vervangen. Als een speler niet komt opdagen, dan krijgt een reservespeler voorrang.
 • Inschrijvingsgeld blijft verschuldigd voor wie inschreef, maar niet komt opdagen. Uitschrijven zonder verschuldigde betaling kan ten laatste om 23:59 van de dag voorafgaand aan het tornooi, mits daar een geldige reden voor is.
 • Wie aan een tornooi begint en tijdens het tornooi forfait geeft, betaalt één euro per niet gespeelde match. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij een zware blessure, kan de organisatie beslissen deze boete te laten vallen.
 • We verwachten van de spelers dat ze mee de verantwoordelijkheid nemen voor een vlot verloop van de wedstrijden. Gebeurt dit niet, dan kan er een sanctie volgen.
 • Als organisator hebben we het recht wijzigingen aan te brengen aan de formules van de tornooien, en om tornooien te schrappen bij gebrek aan inschrijvingen of indien verstrengde Coronamaatregelen dit zouden vereisen.
 • Alle Coronamaatregelen die op federaal, (Oost-)Vlaams en Gents niveau worden ingevoerd, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Iedere speler moet bij inschrijving minimum zijn of haar volledige naam en telefoonnummer opgeven.

We kunnen niet garanderen dat de wedstrijden op de weekdagen zullen afgelopen zijn voor 23:00; we zijn wel verplicht om te sluiten voor 1:00.

Reservaties

Omdat er nog steeds veel vraag is naar reservaties, voorzien we de mogelijkheid om te reserveren voor twee spelers, elke maandag, dinsdag en woensdag van 17:00 tot 19:00 uur. De kostprijs is 10 euro voor twee uur trainen met twee personen.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan per mail naar info@qlt.be of via Messenger bij Jago Lowagie.